08 maart 20:00 uur online meeting:
Hoe maken we impact op onze stad?

0803

INTERNATIONALE
VROUWENDAG

De positie van vrouwen moet beter.
Dat is eigenlijk niets nieuws.

Maar als we horen dat geweld tegen vrouwen in coronatijd toeneemt, vrouwen toch met de meeste zorgtaken belast zijn én dat we in Apeldoorn geen vrouwen als wethouders hebben, dan lijkt het alsof we toch iedere keer weer opnieuw moeten ontdekken dat we hier iets aan moeten doen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen echt gehoord worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gesprekken worden omgezet in effectieve acties? Hoe zorgen we ervoor dat het vieren van internationale vrouwendag net zo gebruikelijk is als het vieren van kerst?

Kortom: hoe kunnen we impact maken op onze eigen stad?

Op 8 maart, internationale vrouwendag, organiseren we een online gesprek over impact maken op onze stad.

Programma
We gaan in op Truusjes methode om geweld tegen vrouwen terug te dringen door impact te maken waar het moet.

Vervolgens gaan we in kleine groepen ideëen, idealen, ervaringen en vragen uitwisselen.

Vervolg
De input van de avond gebruiken we als uitgangspunten voor een platform waarmee we continu kunnen werken aan een betere positie van vrouwen.

LET OP:
We hebben plek voor 20 mensen

Open: 19:45
Start programma: 20:00 uur
Einde programma: 21:30 uur

Kosten: gratis

Meld je aan